Kreds 5 logo
Kreds 5 logo

Om Kreds 5


Kreds 5 er en kreds under Schæferhundeklubben for Danmark (i daglig tale kaldet "hovedklubben").


  • Vi har en velindrettet træningsplads med lys og mange træningsredskaber samt flere større sporarealer til vor rådighed.
  • Vi kan tilbyde hvalpetræning / hvalpemotivation, lydighed for hunde i alle aldre og på flere niveauer. Vi har også sportræning, forsvarsarbejde og færdselshold.
  • Vi tilstræber, at alle hundeførere, der har lyst, får tilbud om at aflægge en prøve. Vi tilbyder lejlighedsvis foredragsaftener, hundeførerdage og specielle arrangementer for vore medlemmer med eller uden hund.
  • Klubbens trænere og figuranter er ajour med de nyeste træningsmetoder, for på denne måde, at kunne tilbyde en god og tidssvarende uddannelse af vore medlemmer.
  • I Kreds 5 lægger vi stor vægt på, at kredsen skal være et sted med socialt samvær, og et sted hvor alle er velkomne, uanset hvilke ambitioner den enkelte hundefører måtte have.
  • I Kreds 5 følger vi målsætningen for Schæferhundeklubben for Danmark beskrevet i gældende bestemmelser. Vor fælles interesse Schæferhunden skal have første prioritet.


Hvis du ønsker at være medlem hos os, skal du melde dig ind i Schæferhundeklubben for Danmark, og bede om at blive tilknyttet Kreds 5. Du kan, under normale omstændigheder, også blive overflyttet fra en anden kreds.

Arrangementer


Kredsgeneralforsamling 2020 afholdes torsdag d. 30. januar kl. 19:00 i klubhuset (Jagtvej 23, 3400 Hillerød). Se dagsorden


Indskrivning til forårssæsonen 2020: Søndag den 2. februar 2020 kl. 10-12 i klubhuset.


Prøver etc. på Caniva

Caniva arrangementer i Hillerød


Facebook-grupper


Medlemmer, kursister og bekendte

Generel information af aktiviteter i kredsen.


Kun kredsmedlemmer (medlemsinfo)

Bestyrelsesreferater, indkaldelse til generalforsamlinger og andet, der kun vedrører medlemmer af kredsen.

Schæferhundeklubben Kreds 5 - Hillerød, Jagtvej 23, 3400 Hillerød, CVR: 37 43 47 95, E-mail: kontakt@kreds5.dk