Kreds 5 logo

Arrangementskalender 2024


"?" under dato betyder, at tidspunktet ikke er fastlagt endnu. Det kan også blive aflyst eller i en anden måned.


Dato

Titel

Ansvarlig

Februar1.

Generalforsamling 2024 kl. 19 i klubhuset

Bestyrelsen

3.

Indskrivning kl. 12-14 i klubhuset

Bestyrelsen

?

Formandsmøde

Kim/Helle

Marts

?

Repræsentantskabsmøde

Kim/Helle

AprilMaj?

Græsted Veterantræf

Peter

Juni?

Prøve i Kreds 5 - dommer ?

Helle/Annette

?

Afslutning

Gert/Annette

Juli?

Gilleleje Bakkefest ??

Peter

August10.

Indskrivning

Bestyrelsen

September?

Mix-match

Annette

Oktober?

Prøve i Kreds 5 - dommer ?

Helle/Annette

NovemberDecember?

Sæsonafslutning

Annette

?

Julefrokost