Kreds 5 logo

Bestyrelsen


Bestyrelsen vælges af kredsens medlemmer ved kredsens generalforsamling. Jævnfør hovedklubbens regler, så vælges kredsformand og et bestyrelsesmedlem de ulige årstal og næstformand, kredskasserer og kredssekretær de lige årstal. Kredsgeneralforsamlingen skal afholdes senest den 15. februar, og i Kreds 5 afholdes den normalt en torsdag så tæt på 1. februar som muligt.

Nuværende bestyrelse:

Rolle

Navn

Telefon

E-mail

Formand

Kim L. Jacobsen

Næstformand

Helle Westermann

Kasserer

Preben Faurby Falkenberg


Sekretær

Maria Helena Tiemroth

Bestyrelsesmedlem

Lene Hansen

Suppleant

Niels Reher

Andensuppleant

Brian Ankerkilde


Revisor

Sv. E. Lundkvist (Pelle)


Revisorsuppleant

Niels Bro-Rasmussen


Bestyrelsesreferater og anden information, som kun vedrører kredsens medlemmer, udgives i Facebookgruppen https://www.facebook.com/groups/kreds5medlemsinfo og i en mappe placeret i klubhuset. Kun medlemmer af Schæferhundeklubben Kreds 5 - Hillerød, kan blive medlem af gruppen.


Mere generel information, som vedrører alle der færdes i Kreds 5, udgives i Facebookgruppen

https://www.facebook.com/groups/kreds5.