Kreds 5 logo
Kreds 5 logo

Bestyrelsen


Bestyrelsen vælges af kredsens medlemmer ved kredsens generalforsamling. Jævnfør hovedklubbens regler, så vælges kredsformand og et bestyrelsesmedlem de ulige årstal og næstformand, kredskasserer og kredssekretær de lige årstal. Kredsgeneralforsamlingen skal afholdes senest den 15. februar, og i Kreds 5 afholdes den normalt en torsdag så tæt på 1. februar som muligt.


Nuværende bestyrelse:


Rolle

Navn

Telefon

Formand

Kim L. Jacobsen

29 13 66 52

Næstformand

Peter Kofod

27 36 24 68

Kasserer

Preben Faurby Falkenberg

20 25 23 53

Sekretær

Niels Reher

51 44 24 44

Bestyrelsesmedlem

Lene Hansen

21 77 33 68

Suppleant

Flemming Bo Larsen

21 38 69 45

Andensuppleant

Martin Sylvester

29 46 21 48

Revisor

Sv. E. Lundkvist (Pelle)

Revisorsuppleant

Niels Bro-Rasmussen

Bestyrelsesreferater og anden information, som kun vedrører kredsens medlemmer, udgives i Facebookgruppen https://www.facebook.com/groups/kreds5medlemsinfo. Kun medlemmer af Schæferhundeklubben Kreds 5 - Hillerød, kan blive medlem af gruppen. Mere generel information, som vedrører alle der færdes i Kreds 5, udgives i Facebookgruppen

https://www.facebook.com/groups/kreds5gruppe.

Schæferhundeklubben Kreds 5 - Hillerød

Jagtvej 23

3400 Hillerød

CVR: 37 43 47 95

E-mail: kontakt@kreds5.dk