Kreds 5 logo

Tilmelding til træning


Tilmelding til træning i Kreds 5 foregår primært ved at møde til indskrivning ved sæsonstart. Der er en forårs- og en efterårssæson.


Medbring venligst:

  • Hundens stambog, hvis den har en.
  • Dokumentation for betalt hundeforsikring med udvidet dækning.
  • Dokumentation for, at hunden er vaccineret.


Dato for indskrivning kan ses på forsiden, når vi nærmer os sæsonstart.


Hvis du har behov for at starte efter at sæsonen er startet, og ikke tidligere har trænet hos os, så send en mail til kontakt@kreds5.dk med oplysninger om hundens alder, træningserfaring og andet, som det kunne være relevant for os at vide. Så laver vi en aftale om det videre forløb. Mange af vores hold kører også mellem sæsonerne, men omfanget af undervisning er i den sammenhæng helt op til træneren.


Kredsen skal sikre sig, at du har en udvidet hundeforsikring og at hunden er vaccineret, før du deltager i træningen. Når kasseren har tjekket dette, får du et sæsonkort, som skal fremvises til træneren ved første fremmøde til træning. Hvis man vælger ikke at møde op til indskrivning ved sæsonstart, så må man henvende sig til kassereren, og lave en aftale om tjek af forsikring og udlevering af sæsonkort. Han vil tilstræbe at være tilstede i klubhuset ved sæsonens første træningsgang på hvert hold.


Hvis du ikke er medlem af Schæferhundeklubben for Danmark, så anbefaler vi, at du bliver det. Indmeldelse kan ske på adressen

https://www.schaeferhund.dk/side.asp?ID=29033. Derved får du træningen billigere, du kan deltage i kredsmesterskabet, og du får stemmeret og valgbarhed ved kredsens generalforsamling. Det er dog ikke en betingelse for at træne i Kreds 5.


Træningsgebyrer

  • 600 kr. pr. sæson for medlemmer af Schæferhundeklubben for Danmark og tilknyttet Kreds 5.
  • 700 kr. pr. sæson for kursister, der ikke er medlemmer af Schæferhundeklubben for Danmark og tilknyttet Kreds 5.


Betaling skal normalt ske til kredsens bankkonto, som kan ses nederst på denne side.


Pladskort

Et pladskort koster 400 kr. pr. sæson, og giver lov til at bruge banen, når den ikke bruges af medlemmer af Kreds 5, eller af hundeførere tilmeldt et kursus i Kreds 5. Banen skal forlades, hvis kursister eller medlemmer anmoder om det.